Habarlar

 • Näme üçin MDF tekiz gaply mebel üçin amatly?

  Tekiz paket mebelleri soňky birnäçe ýylda has meşhur boldy.Onuň amatlylygy we elýeterliligi ony köp öý eýeleriniň arasynda halaýar.Tekiz gaply mebel öndürilende köplenç ulanylýan esasy materiallaryň biri MDF (Orta dykyzlykly süýümli tagta).Bu makalada serederis ...
  Koprak oka
 • Näme üçin tekiz gaply mebel arzan we size nähili peýda getirip biler

  Tekiz paket mebelleri, öýlerini bezemek isleýänler üçin amatly we elýeterli çözgüt hödürläp, häzirki zaman öýleri üçin meşhur saýlama öwrüldi.Tekiz gaply mebel düşünjesi, söwda üçin tygşytly we kynçylyksyz alternatiwany üpjün edip, mebel pudagyny özgertdi ...
  Koprak oka
 • Şkafy özleşdirmek meşhur tendensiýa öwrüldi

  Şkafy özleşdirmek meşhur tendensiýa öwrüldi

  Şkaf eşikleri saklamak üçin bir kabinet bolup, öý durmuşynda aýrylmaz mebellerden biridir.Adatça gaty agaç (faner, gaty agaç, bölejik tagtasy, MDF), gyzgyn aýna, enjam esbaplary material hökmünde, adatça şkaflar, gapy panelleri, aksessuar hökmünde sessiz tigirler, bui ...
  Koprak oka
 • Şkaflar barada aýdylanda, her maşgalanyň öz halaýan stilleri we materiallary bar

  Şkaflar barada aýdylanda, her maşgalanyň öz halaýan stilleri we materiallary bar

  Şkaflar barada aýdylanda, her maşgalanyň öz halaýan stilleri we materiallary bar, esasanam şkafyň görnüşleri barada aýdylanda, käbir adamlar şkafyň gapysynyň nämedigini bilmezler, aşakdakylar size artykmaçlyklary barada gürleşerler Süýşýän gapy ...
  Koprak oka
 • Gaty agaç tagta

  Gaty agaç tagta

  Gaty agaç tagta Arassa tebigy agaçdan kesilen tagta, tebigy gurluşy, çyzylmaga çydamly we ýük göteriji tagta häzirki wagtda ýokary daşky gurşawy goraýan tagtadyr.Şeýle-de bolsa, arassa tebigy tabak bolany üçin, bahasy gaty ýokary we pri ...
  Koprak oka