Köp kosmos ammary bolan häzirki zaman ýatylýan otag aýnasy tekiz gaplaýyş şkafy

Haryt aýratynlygy:

Köp kosmos ammary bolan häzirki zaman ýatylýan otag aýnasy tekiz guramaçy şkaf, häzirki zaman ýatylýan otag üçin ajaýyp şkaf çözgüdi.Tekiz paket hökmünde döredilen bu şkaf, zerur bolanda aňsatlyk bilen ýygnalyp we sökülip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Umumy ululygy 200 sm H x 180cm W x 60cm D Ölçeg
Önümiň umumy agramy 202 kg
Goris + 2 + Gapy + Süýşmek + Şkaf.webp (1)
Goris + 2 + Gapy + Süýşmek + Şkaf.webp (2)
Goris + 2 + Gapy + Süýşmek + Şkaf.webp (3)

Önümiň beýany

Köp kosmos ammary bolan häzirki zaman ýatylýan otag aýnasy tekiz guramaçy şkaf, häzirki zaman ýatylýan otag üçin ajaýyp şkaf çözgüdi.Tekiz paket hökmünde döredilen bu şkaf, zerur bolanda aňsatlyk bilen ýygnalyp we sökülip bilner.Gurlan aýna, otagdan çykmazdan ozal eşigiňizi barlamaga mümkinçilik berýän amatlylygy we amatlylygy goşýar.

Köp bölümleri we tekjeleri bilen bu şkaf saklamak we guramak üçin giň ýer hödürleýär.Köp giňişlikli ammar eşikleriňizi, aýakgaplaryňyzy we esbaplaryňyzy tertipli we aňsat ýagdaýda saklaýar.Qualityokary hilli materiallardan ýasalan bu şkaf dowamly bolar.Bedatylýan otagyňyzy häzirki zaman we işleýän şkaf bilen täzeläň.

Aýratynlyklary

Bedatylýan otagyňyzy wizual ulaltmak üçin doly aýnaly gapy
22 mm galyňlykdaky çarçuwaly 16 mm ýokary hilli laminirlenen tagtadan ýasaldy
Şkaf dört bölümden ybarat.

Material: Laminirlenen MDF
Gurnama zerur: Hawa

Asma demir
Asma relsleriň sany: 3

Tekjeler
Tekjeleriň umumy sany: 5
Düzülip bilinýän içki tekjeler: .ok

Önümiň jikme-jigi

Esasy material Melamin bilen MDF / bölejik tagtasy
Önümiň ululygy Düzülip bilner, OEM elýeterli
Reňk Saýlamak üçin 30-dan gowrak reňk
Gapy paneli Lak gapy: lak ýüzli 18 mm MDF tagta (UV ýokary ýalpyldawuk ýa-da örtük gutardy)
Melamin gapysy: 18mm E1 ýa-da E0 standart çip ýa-da Melamin üstü MDF (Dürli görnüşler we reňkler)
PVC gapy: PVC filmli 18 mm galyňlykdaky MDF tagta
Akril gapy: akril gapyly 18mm MDF tagta
Şahadatnama Şahadatnama: ISO9001 & ISO14001
Üstünlik Arassalamak we täze reňk saklamak aňsat.
Dyrna çydamly;suwa garşy, hapa garşy.
Edhli gyralary ýokary hilli PVX bilen möhürlenendir, daşky gurşaw üçin amatly Germaniýadan getirilýän laminasiýa üçin ulanylýan ýelim.
Qualityokary hilli enjam enjamlary.
Gaplamak Doly toplum gaplamany ýykýar.
Her karton 5 plyonly kartonlarda gaplanýar.
Goramak üçin içindäki Styrofoam & EPE berkitmesi.
Müşderiniň talaplaryna laýyklykda.
Doly görkezme manel bilen.
Hil kepilligi > 10 ýyl
MOQ 10 toplum
Töleg T / T, Western Union, Paypal
Gurşun wagty Töleg / goýum alnandan 10-15 gün soň
Şertler EXW, FOB, CIF
Port ýüklenýär Şençzhenen

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň