HF-CT020 Döwrebap stol mebelleri öý ofis kompýuter stoly noutbuk ýazuw stoly

Haryt aýratynlygy:

Öý ofis kompýuter stoly noutbuk ýazmak stoly, öýde işleýän ýa-da okaýan wagtyňyz öndürijiligiňizi we rahatlygyňyzy ýokarlandyrmak üçin döredilen köpugurly we işleýän mebel bölegi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Öý ofis kompýuter stoly noutbuk ýazmak stoly, öýde işleýän ýa-da okaýan wagtyňyz öndürijiligiňizi we rahatlygyňyzy ýokarlandyrmak üçin döredilen köpugurly we işleýän mebel bölegi.Agaç ýa-da metal ýaly berk materiallardan gurlan bu stol, beýleki zerur zatlaryň arasynda noutbuk, monitor ýa-da depder alyp bilýän sahy iş stoluny hödürleýär.Şeýle hem, iş ýeriňizi tertipli saklamak üçin gurlan klawiatura lýubkasyny ýa-da çekijini öz içine alyp biler.Ergonomiki dizaýny we sazlanyp bilinýän beýiklik opsiýalary bilen bu stol rahat we sagdyn iş ýagdaýyny üpjün edýär.Noutbukda ýazmak, öwrenmek ýa-da işlemek üçin aýratyn ýer gerek bolsa-da, bu ykjam we işleýän stol öý ofisiňize ýa-da okuw ýeriňize ajaýyp goşundy.

Bu stol ýokary hilli bölejiklerden we polat çarçuwadan, ajaýyp ussatlyk, çydamly.Döwrebap we ýönekeý stil, tekiz we tebigy çyzyklar, adaty ölçegli faýl şkaflary we oturgyçlar, gündelik ofisiňizi we maşgala zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin stoluň aşagyna, uly göwrümli we kiçi ýerlere ýerleşdirilip bilner.

 

Aýratynlyklary

Gaty we durnukly: E1 bölejik tagtasy çyglylyga we aşaga çydamly.1 mm galyňlykdaky polat çarçuwasy stola has köp goldaw berýär we durnuklylygy üpjün edýär.Düzülip bilinýän aýak ýassygy, deňsiz ýerde durnukly durmaga mümkinçilik berýär.
Spaceeri tygşytlamak: Adaty ölçegli faýl şkaflary we oturgyçlar stoluň aşagyna ýerleşdirilip bilner.Uly göwrümli we kiçi boşluklar köp adam bolmazdan kwartiralar ýaly kiçijik ýerlere ýerleşdirilip bilner.
Ajaýyp dizaýn: Döwrebap we ýönekeý dizaýn stili, tekiz we tebigy çyzyk dizaýny we ajaýyp reňk gabat gelmegi gözüňizi ýagtylandyrar we otagyňyzy üns merkezine öwürer.

Gonik + bölejik tagtasy + gönüburçly + kompýuter + stol.webp_

Gonik + bölejik tagtasy + gönüburçly + kompýuter + stol.webp-13

Önümiň jikme-jigi

Umumy wezipe Öý mebelleri Stol stoly
Material Melamin / Laminirlenen bölejik tagtasy (suwa garşy, hapa garşy, dyrna garşy, arassalamak we täze reňk saklamak häsiýetine eýe)
Finörite gutardy Dört gyranyň hemmesi 1.00-2.00mm PVX bilen möhürlenendir, bölejik tagtasy görünmeýär.Reňk düzedişli taýýar önümler, oňat ussatlyga eýe
Gapy paneli Lak gapy: lak üstli 15mm MDF tagta (UV ýokary ýalpyldawuk ýa-da örtük gutardy
Melamin gapysy: 15mm E1 ýa-da E0 standart çip ýa-da Melamin üstü MDF (Dürli görnüşler we reňkler)
PVC gapy: PVC filmli 15 mm galyňlykdaky MDF tagtasy
Akril gapy: akril gapyly 15mm MDF tagta
Önümiň ululygy aýratynlaşdyrylyp bilner, OEM elýeterli
Reňk Saýlamak üçin 30-dan gowrak reňk
Üstünlikleri "Formica" & "Wilsonart" laminirlenen we E0 derejeli bölejik tagtasy;
Arassalamak we täze reňk saklamak aňsat
Dyrna çydamly;suwa garşy, hapa garşy
Edhli gyralary ýokary hilli PVX bilen möhürlenendir, Germaniýadan getirilýän laminasiýa üçin ulanylýan ýelim,
daşky gurşaw üçin amatly.
Qualityokary hilli enjam enjamlary.
Şahadatnama Şahadatnama: ISO9001 & ISO14001
Hil kepilligi > 5 ýyl
MOQ 10 toplum
Töleg T / T, Western Union, Paypal
Gurşun wagty Töleg / goýum alnandan soň 10-15 gün
Şertler EXW, FOB, CIF
Port ýüklenýär Şençzhenen
Gaplamak Doly toplum gaplamany ýykýar
Her karton 5 plyonly kartonlarda gaplanýar
Goramak üçin içindäki Styrofoam & EPE berkitmesi
Müşderiniň talaplaryna laýyklykda
Doly gollanma bilen

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER